Yabancı Çalışma İzin İşlemleri

Ayt Danışmanlık olarak Yabancı çalışma izni alınması kapsamında verdiğimiz hizmetler şöyledir;

  • Yabancı çalışma izni alabilmek için gerekli kriterler sahip olup olmadığınıza bakılır. Buna yönelik bir ön inceleme yapılır.
  • Çalışma izni başvurusu yurt dışından yapılacaksa yurt dışındaki sürecin yönetilmesi sağlanır.
  • Yabancı çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar hazırlanır ve süreç takibi yapılır.
  • Yabancı çalışma izni için başvuru dilekçesi hazırlanır.
  • Yabancı çalışma izni alınabilmesi için işveren ile personel arasında imzalaması zorunlu olan iş sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanmasını sağlamak.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına otomasyon sistemi üzerinden on-line başvurunun yapılır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan on-line işlemlerin takip edilir.