Yurt Dışından Apostilli Belgenin Getirilmesi

Yabancı uyruklu kişiler Türkiyede ya da farklı bir ülke resmi dairelerinde işlem yaparken, genellikle işlemin tamamlanabilmesi için, kişiden kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Doğum Belgesi talep edilmektedir. Bu belge genellikle yabancı ile evlilikte, ikamet izni veya vize işlemleri sırasında istenilmektedir.

Apostilli belgesi yani Doğum belgesi; kişinin doğum tarihini, doğum yerini, anne ve baba adını gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus Dairesinden alınır. Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir. Apostil kaşesinin basıldığı doğum belgesine Apostilli Doğum Belgesi denilmektedir.

Apostil belgesi kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekâletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir. Fakat kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi maliyetli olduğu gibi bilmeyenler için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir. Bu sebepten dolayı AYT Danışmanlık olarak ülkenize gitmeden daha uygun fiyatla ve kısa sürede Apostilli Doğum Belgesini size temin etmekteyiz.

Apostilli Bekarlık Belgesi: Bu belge daha çok yabancı ile evlilik  veya çocuğun Nüfusa kayıt işlemleri  sırasında istenilmektedir. Bekarlık belgesi kişinin doğum tarihini, baba adını ve kişinin herhangi bir evlilik kaydının mevcut olmadığını kısacası kişinin resmi kayıtlarda bekar olduğunu gösteren resmi bir belgedir ve kişinin ülkesinde kayıtlı olduğu Nüfus ve Evlendirme Müdürlüğünden alınır.

Bazı durumlarda Yabancı uyruklu kişiler farklı bir ülkenin resmi dairelerinde işlem yaparken, bazen işlemin tamamlanabilmesi için kişiden,  kendi ülkesinden getirmesi gereken Apostilli Bekarlık Belgesi talep edilmektedir. Alınan bu belgenin yabancı bir ülkede geçerli olabilmesi için belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılması gerekmektedir. Apostil kaşesinin basıldığı bekarlık belgesine Apostilli Bekarlık Belgesi denilmektedir.

Bu belge kişinin vatandaşı olduğu ülkenin yetkili makamı tarafından bizzat şahsın kendisine verilebileceği gibi kişi tarafından vekâletname ile yetkilendirilmiş vekiline de verilebilir.

Kişinin sadece bu belgeyi almak için ülkesine gitmesi daha maliyetli olduğu gibi ilk defa böyle bir evrak alan için bu süreç uzun zaman alabilmekte hatta hatalı işlemler sebebiyle kişinin sıkıntı yaşamasına neden olabilmektedir. AYT Danışmanlık ülkenizden getirmeniz gereken Apostilli Bekarlık Belgesine ihtiyacınız olduğunda dünyanın bir çok ülkesinde anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile mümkün olan en kısa sürede Apostilli Bekarlık Belgenizin getirilmesine olanak sağlar.